Om KFUM og KFUK

  KFUM og KFUK betyder Kristelig Forening for Unge Mænd og Kristelig Forening for Unge Kvinder. Det betyder, at vi er en kristen forening - og det præger de aktiviteter, vi laver, og den måde, vi er sammen på, i vores spil-levende fællesskab af 12.000 børn, unge og voksne. KFUM og KFUK i Danmark arbejder hen imod en vision, som afspejler vores værdier og samtidig skal realisere ønsket om at forblive relevant for det samfund, vi er en del af.

   

  KFUM og KFUK’s formål

  ”KFUM og KFUK’s formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristnetro og oplever dens relevans for deres liv.” KFUM og KFUK’s mission

  Forkyndelsen finder sted blandt børn, unge og voksne ud fra Bibelen

  • til styrkelse af tro og fællesskab
  • til deltagelse i menighedens liv, i mission og tjeneste, og
  • til ansvar og medindflydelse i forening, kirke og samfund.

  KFUM og KFUK’s grundlag er bekendelsen til den treenige Gud.

  Gud sendte sin Søn for at frelse verden og Gud sender sin Ånd for at oplyse og vejlede, så mennesker sendes ud med evangeliet. Denne sendelse ser KFUM og KFUK sig som en del af. KFUM og KFUK er en økumenisk bevægelse og bygger på Folkekirkens evangelisklutherske lære.' Lokalt, nationalt og internationalt KFUM og KFUK er ikke bare en dansk forening. Over hele verden kan man finde foreninger med samme navn og formål. KFUM (YMCA) og/eller KFUK (YWCA) findes i ca. 100 forskellige lande - og tæller tilsammen mere end 30 millioner medlemmer.

  Vision 2025

  I 2012 vedtog KFUM og KFUK i Danmark denne vision:

  ”I 2025 vil KFUM og KFUK være en dynamisk og levende organisation, der når ud til flere og nye målgrupper. Vi tilbyder aktiviteter, der på et tydeligt kristent grundlag møder de behov, som børn og unge omkring os har, og styrker deres livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og

  samfundsliv.”

  Har du lyst til at vide mere, er du velkommen til at henvende dig til vores landskontor:

  KFUM og KFUK i Danmark,

  https://www.kfum-kfuk.dk/

  Valby Langgade 19

  2500 Valby

  Tlf.: 36 16 60 33

  Fax: 36 16 08 18

  Mail: national@kfum-kfuk.dk Kilde: http://www.kfum-kfuk.dk

  Generelt om KFUM og KFUK i Danmark

  KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og ungdomsbevægelse, der tilbyder børn og unge aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over hele landet og et globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA.

  Læs mere om KFUM og KFUK på www.kfum-kfuk.dk

  De støtter os